AVÍS LEGAL

Numacat S.L. com a responsable del lloc web, i en compliment de les obligacions que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Núm. 166, posa a disposició dels usuaris aquest document, per a informar sobre quines són les condicions d’ús.
Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari i es compromet a l’observança i compliment rigorós de les disposicions que s’hi estableixen, així com a qualsevol altra disposició legal s’hi apliqui.
Numacat S.L. es reserva el dret de modificar qualsevol mena d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense l’obligació d’avisar abans o assabentar els usuaris d’aquestes obligacions, atès que es considera suficient la publicació al lloc web de la responsable.

DADES IDENTIFICADORES

Nom del domini: https://www.nuriavilasis.cat/
Nom comercial: Nuria Vilasis Modelart i Plata
Denominació social: Numacat S.L.
NIF: B66642257
Domicili social: C/Guillem de Muntanyans 120, 08223 Terrassa (Barcelona)
Telèfon: 653642508
E-mail: hola@nuriavilasis.cat

FINALITAT

La finalitat del lloc Web és la venda de joies i creacions artístiques.

CONDICIONS D’ÚS

La utilització del lloc Web li atorga la condició d’Usuari, i implica l’acceptació completa de totes les clàusules i condiciones d’ús incloses les pàgines de Política de Privacitat i Avís Legal, així com les Condicions de Venda en cas de compres a la botiga en línia.
L’accés al Lloc Web no suposa, en cap cas, l’inici d’una relació comercial amb el responsable del Lloc Web.
Si no està d’acord amb les polítiques contingudes a l’avís legal, i/o política de privacitat, i condicions de venda, es recomana no utilitzar aquest lloc web.
L’usuari està obligat i compromès a NO fer servir cap dels continguts del Lloc Web amb fins o efectes il·lícits, prohibits per la legislació vigent.
Numacat S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris que vulnerin la legislació vigent, lesius dels drets o interessos de tercers, o que, a judici seu, no resultin adequats per a la seva publicació.
Numacat S.L. no serà responsable de les opinions escrites pels usuaris a través del sistema de comentaris, xarxes socials o altres eines de participació, conforme al previst a la normativa d’aplicació.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets estan reservats.
Tot l’accés a aquest Lloc Web està subjecte a les següents condicions: la reproducció, emmagatzematge permanent i la difusió dels continguts o qualsevol altre ús que tingui finalitat pública o comercial queda expressament prohibida sense el consentiment previ exprés i per escrit de Numacat S.L.
El lloc web, incloent-hi la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text o gràfics, són propietat de Numacat S.L. o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

Numacat S.L. s’eximeix de qualsevol classe de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web en cas que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a la responsable.
La informació i serveis inclosos o disponibles a través del Lloc Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica el responsable incorpora millores i/o canvis a la informació inclosa o els serveis que poden introduir en qualsevol moment.
Política d’enllaços
Des del lloc web, es pot proporcionar l’accés a llocs web de tercers. Donat que Numacat S.L. no pot controlar els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web respectius, no assumeix cap mena de responsabilitat respecte d’aquests continguts. Com tampoc dels enllaços ubicats en els llocs web vinculats als quals li proporciona l’accés. Per aquest motiu es recomana llegir els termes i condicions de cada lloc web.
En qualsevol cas, retirarà immediatament qualsevol contingut que pugui transgredir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, tot retirant immediatament la redirecció a aquest lloc web i assabentant les autoritats competents del contingut en qüestió
Ús de Cookies
Veure la nostra Política de cookies.
Mesures de seguretat
Les dades personals que faciliti l’usuari poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva al responsable, que assumeix les mesures de caràcter tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb l’establert a la normativa vigent en protecció de dades. Veure la Política de privacitat
No obstant això, volem fer constar que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són del tot fiable i que, per tant, Numacat S.L. no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos tot i que posem tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per tal d’evitar la presència d’aquests elements perjudicials.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s’hi duen a terme, s’aplicarà la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, els quals tindran competència suficient per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de la província de Barcelona.

CONTACT

En cas de tenir qualsevol dubte sobre possibles incompliments o consulta sobre els continguts d’aquest lloc web, pot fer-ho enviant un correu electrònic a hola@nuriavilasis.cat